Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Capensa samler inn og behandler personopplysninger i vårt daglige virke, dette gjelder både generelt, samt mer konkret på denne nettsiden.

Behandling av personopplysninger

Kontaktdetaljer til den behandlingsansvarlige virksomheten.

Virksomhetens navn: Capensa AS
Kontaktinformasjon: rune@capensa.no
Adresse: Glemmengt. 55. 1608 Fredrikstad
Telefon: 911 56 911
Daglig leder: Rune Ramberg

Hva er formålet med behandlingen av personopplysninger

 • All innsamling og behandling av personopplysninger som utføres av Capensa AS er for å utføre selskapets mål innen rekruttering til faste ansettelser. Dersom dette omhandler kandidater, så vil dette være for å avklare kompetanse opp mot eksisterende oppdrag og/eller å ha relevante kandidater opp mot fremtidige oppdrag.
 • Det opplyses om den konkrete bruken av personopplysninger hver enkelt gang noen registrerer seg på capensa.no (under oppdatering)

Hva slags personopplysninger som behandles

 • Informasjon som behandles er den informasjonen som 1) er aktivt gitt av vedkommende som registrerer seg på våre nettsider, 2) annen åpen tilgjengelig informasjon som er relevant (eks. Linkedin, Facebook, Google).

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger (behandlingsgrunnlaget)

 • Vårt behandlingsgrunnlag av informasjon i våre systemer er samtykkebasert, det vil si at alle som behandles av oss til konkrete oppdrag har gitt sitt samtykke til det.
 • Før vi har fått et samtykke til behandling vil vi finne kandidater som vi tror at har en interesse av å bli vurdert for oppdraget, og dermed be om aksept for å behandle deres data.

Trekke samtykke (sletting), be om retting, og be om innsyn

 • Alle kan trekke sitt samtykke, og dermed få slettet all eller deler av informasjonen som Capensa har om seg.
 • Alle kan be om innsyn i den informasjonen Capensa har om seg, og be om retting av den eventuelle dataen dersom noe ikke er korrekt.

Hvem personopplysningene eventuelt utleveres til

 • Ansatte i Capensa vil ha tilgang til informasjonen som blir samlet på nettsiden avhengig av hvilken informasjon det er snakk om. Kandidater som har gitt sitt samtykke til å bli behandlet vil kunne presenteres til tredjepart som er vår kunde – oppdragsgiver. Dette vil i praksis gjøres i samråd med kandidat, og kun relevante kandidater presenteres for kunde.

Behandling utenfor EU-/EØS

 • Enhver tilgang til Capensa sine systemer som utføres utenfor EU-/EØS vil gjennomføres av personer og/eller virksomheter som har signert en konkret NDA.

Hvor lenge opplysningene oppbevares

 • Opplysninger oppbevares i systemene så lenge de er oppdaterte, og det er relevant å beholde de.
 • Samtidig har selskapet rutiner på å jevnlig innhente aksept, og dermed slette opplysninger som ikke lenger har aksept.

Automatisering av arbeidsprosesser

 • Det utføres ikke automatiske prosesser for å matche kandidater opp mot stillingsspec.

Klagemuligheter

 • Mener du at dine personopplysninger ikke har vært håndtert på en god måte? Da må du veldig gjerne ta kontakt med oss. Vi besvarer enhver henvendelse seriøst, enten det omhandler sletting, retting o.l., eller det er innspill på måten dette utføres av oss.
 • Alle registrerte i vår database har rett til å klage til Datatilsynet på behandling som er i strid med reglene.

Tekniske løsninger og annet

Cookies

 • På capensa.no benyttes det cookies. Du kan enkelt blokkere for informasjonskapsler via innstillingsmenyen i din nettleser dersom du ikke ønsker at disse skal lagres på din enhet. Vær oppmerksom på at mange nettsider ikke vil fungere optimalt dersom du blokkerer disse.

Webanalyse

 • Capensa samler inn opplysninger om besøkende på nettsidene, med formål å forbedre og videreutvikle det tilbudet vi har på våre nettsider. Vi benytter Google Analytics til dette.

Tekniske løsninger

 • Opplysninger som blir registrert av brukere gjennom nettsidens registreringssider vil kunne bli lagret på våre egne servere i tillegg til servere hos våre leverandører av kommunikasjonsverktøy (Google), Chat (Crisp), Contact Form7 (kontakt skjema og registrering), Zapier (automatisering av import) samt CRM/ATS (Salesforce).

Ansvar

 • Capensa er ansvarlig for innhenting og bruk av alle opplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av nettsiden.